DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG

  15/02/2016    Lượt xem : 1782

Dầu động cơ ENEO OIL SJ mang tính năng của dầu động cơ xăng (tương đương với API SI) như khả năng chống oxy hóa cao, khả năng bốc hơi dầu thấp.