Chính sách hoàn tiền

  28/03/2017    Lượt xem : 1837

Công ty TNHH đầu tư Bách khoa sẽ thực hiện việc hoàn tiền cho khách hàng trong những trường hợp sau.