DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL: CI – 4

Liên hệ

Dầu nhớt động cơ diesel cao cấp, phù hợp với hệ thống tuần hoàn khí thải EGR phù hợp với turbo tăng áp.